Agroturisme

La família Urgell-Rocías, d’arrels pageses, actualment, continuem portant les terres dels nostres avis i dels nostres pares.
La major part d’elles estan conreades per vinyes, oliveres, garrofers i algun ametller. Per aquest motiu, els nostres clients poden participar, segons l’època de l’any, en les activitats agrícoles relacionades amb la vinya (poda, verema, esporga), amb les olives (la collita, la poda, llaurar) i els garrofers.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.